< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

درباره ما

 

 تاریخچه اتحادیه

درسال 1328 هجری شمسی درخیابان سپه نزدیک مسجد مجد اتحادیه بنام اتحادیه تراشکار-مکانیک به همت تعدادی از صنغتگران علاقمند اغازبکار نمود.بنیان کذاران عبارت بودند از حاج محمد فولاد زری – مهندس رضا کرملو-حاج رضا تسبیحگو- خاچیک موسی خان – حاج محمد رزاقی که درحقیقت هسته اولیه وهیئت مدیره اول اتحادیه هم بودند.طی این سالها جواز کسب توسط شهرداری ها صادر میگردید.بعد ها درسال 47-1346 به محل جدید که روبروی بیمارستان سینا بود  منتقل کردید.
درسال 1353 هم به محل کنونی تغییرمکان داددردوره بعد اقای علی کاویانی به این افراد اضافه شد.البته از سال 1355 جواز ها از طریق اتاق اصناف صادر میگردید.
دوره سوم باحضور اقابزرگ محمدی -حاج علی محمودی – رمضان بیگی – رستم بن داریان – خاچیک موسی خان رضا تسبیح گو- رضا کرملو- حاج محمد ضرغامی – غلامرضا طاهربیگی –غلامعلی خوشرو- گودرزی – علی مقبلی – گرجی – مسعود صادقی سورن اسکندریان-محمد حسین قیصر – مهدی میردامادی  اتحادیه اداره میکردید که تا انقلاب اسلامی عهده دار مسئولیت بودند.تعداد اعضا صنف هم حدود 550 نفربودند.
درسال 1360 مجددا اتحادیه شروع به فعالیت نمود.اعضا اولین هیئت مدیره منتخب بعد از انقلاب که درتاریخ 5/11/1360 تشکیل کردید عبارت بودند از: محمد ابراهیم محراب بیگی – اکبر حاتمی موسوی – حسن صانعی – مرحوم سورن اسکندریان – مهندس سیروس حشمتی – محمد عسگریان – سید مرتضی شاه اسماعیلی – محمد مهدی سبحانی – رحمت اله شیخ سفلی لواسانی – محمد اشکبوس – وحید عربزاده – سید محسن میرحیدری – سید محمد تقی میرطباطبایی – محمد ابراهیم لعل گودرزی – واقرشاک محرابی -صدور جوازکسب – شرکت درکمیسیون های دارایی – صدور جوابیه برای مواردی که از طرف وزارت صنایع سنگین وقت جهت ورود ماشین الات وقطعات از اتحادیه استعلام میگردید- بازدید از نمایشکاههای خارجی –انتشار ماهنامه صنعتکر-تشکیل کلاستهای اموزشی ونقشه خانی با اولین مدرس که مرحوم سعید نفیسی بودندوپایه گذار کلاسهای اموزشی دراتحادیه بودندو بعد ها توسط مهندس مددی اداره میکردید-ایجاد ستاد پشتیبانی جنگ از جمله فعالیت های اتحادیه دراین سالها بوده است
اعضا هیئت مدیره دوم  که در22/8/1369 تشکیل گردیدعبارت بودند از محمد اشکبوس – حسن صانعی – محمد عشگریان – نادر کریمی پور صنعتی – مجتبی حسین شیرازی ومحمد ابراهیم گودرزی
اعضاهیئت مدیره سوم  که در21/10/1373 انتخاب گردیدند عبارت بودند از محمد اشکبوس – حسن صانعی – نادر کریمی پور صنعتی – محمد تیماجی – مهدی  زادصالح .
اعضاهیئت مدیره چهارم  که در2/9/1378 انتخاب گردیدند عبارت بودند از محمد اشکبوس – حسین غفوری – ناد ر کریمی پور صنعتی – محمد تیماجی – مهدس زادصالح – محمد جواد رضوانی – حسین میرزایی زند
هیئت مدیره دوره پنجم  که در20/11/1378 انتخاب گردیدند عبارت بودند از محمد اشکبوس – حسین غفوری – نادر کریمی پور صنعتی – محمد تیماجی – مهد ِی زادصالح  – محمد جواد رضوانی – قاسم مهرنیا
وهبات مدیره کنونی که درتاریح 26/2/1390 انتخاب گردیدند عبارتند از مهدی زادصالح – جسن صانعی نیا – مرتضی بیهقی –سیدرضا میروهابی – جسن عمادی -عزت اله نوازنی – قاسم مهرنیا 
نقل از خاطرات اقایان حاج علی محمودی وحاج محمداشکبوس وبایگانی اتحادیه