< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

مقرراتي

» واحدهای صنفی مجاز نیستند واحدخود را دراختیار ستادهای انتخاباتی قرار دهند

در اختیار قرار دادن واحد صنفی به کاندیداتورهای مجلس شورای اسلامی بدون اخذ مجوز از اداره اماکن عمومی ممنوع است.

تاریخ خبر ۱۳۹۴/۸/۲۸ جزییات
» هشدار در رابطه با رعایت ساعت کار

رعایت ساعات کار

تاریخ خبر ۱۳۹۴/۸/۲۸ جزییات
» در رابطه با ماليات

تاریخ خبر ۱۳۹۳/۹/۱ جزییات
» گردهمایی هم اندیشی

تاریخ خبر ۱۳۹۲/۹/۲۴ جزییات
» فعال بودن سایت وایمیل اتحادیه

گردهمایی

تاریخ خبر ۱۳۹۲/۹/۷ جزییات