< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

سخن هفته

سخن هفته

سخن هفته (شنبه 1395/6/20 )

بموجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداريها  شهرداري تهران مکلف است براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق تدابير موثر اتخاذ نمايد دراين رابطه ظاهرا سازمان آتش نشاني عهده دار اين وظيفه گرديده است . بديهي است که هزينه اجراي اين تدابير بر عهده سازمان مذکور خواهد بود

اخيرا مشاهده ميشود برخي از عوامل سازمان نامبرده به واحدهاي تحت پوشش اين اتحاديه مراجعه کرده وبا سوء استفاده از نا اگاهي متصديان وبا تهديد ايشان به پلمپ نمودن واحد مربوطه آنها را وادار به تهيه ونصب تاسيساتي مينمايند که در حد وظيفه شهرداري است و با اين کار هزينه سنگيني را به ايشان تحميل منمايند.

ما در اين رابطه به مسولان ذيربط هشدار ميدهيم و ازيشان ميخواهيم از اين امر خودداري کنند.

همچنين از واحد ههائي که تا کنون مورد اين تحميل قرار گرفته اند ميخواهيم تا در صورت تمايل از طريق رجوع به مراجع قضائي تظلم خواهي نمايند .

ما را از تصميم خود مطلع فرمائيد

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 


تاريخ ثبت خبر : ۱۳۹۵/۶/۲۲
منبع :