< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

دستورالعمل اتاق اصناف تهران در رابطه با لزوم درج قیمت بر روی کالا و دستمزد

دستورالعمل اتاق اصناف تهران در رابطه با لزوم درج قیمت بر روی کالا و دستمزد

 

بموجب قانون نظام صنفی ودستورالعمل مورخ 95/6/2 اتاق اصناف تهران کلیه واحدهای

 

صنفی مکلف هستند قیمت کالاها وهمچنین اجرت ودستمزد خدمات قابل عرضه در واحد

 

خود را در مبادی ورودی ورودی واحد خود ونیز بر روی کالاها درج نمایند

 

عدم رعایت این موضوع تخلف محسوب شده وموجب پیگرد قانونی متصدی خواهد بود

 


تاريخ ثبت خبر : ۱۳۹۵/۶/۲۸
منبع : اتاق اصناف تهران