< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

هیئت مدیره و بازرس فعلی اتحادیه

اعضاء هیات مدیره فعلی و بازرس اتحادیه

 

 

 

          آغاز مدیریت 94/2/29 وخاتمه مدییریت ایشان 1398/2/29

 

خواهد بود

 

نام آقای رضوانی 'محمد جواد 'صحیح است