< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

امتیازات عضویت دراتحادیه چیست

اتحادیه برای ما چه فایده ای دارد

                   سلام علیکم  فایده های اتحادیه بسیار زیاد وبشرح زیر است

 اول   بموجب قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای واحد شما فقط بعهده اتحادیه میباشد.یعنی اگر

     بهر دلیلی واحد شما را تعطیل کنند بازگشائی آن فقط با جلب نظر اتحادیه ممکن خواهد بود

دوم   اگر شما برای واحد خود تاکنون پروانه کسب نگرفته اید هم اتحادیه وهم سایر ارگانهای ذیربط

میتوانند آنرا تعطیل وپلمپ نمایند در اینصورت کارگاه شما تا زمان اخذ پروانه کسب باز نخواهدشد

 

 پس هرچه سریعتر به اتحادیه مراجعه وتقاضای پروانه کسب نمائید

 

پروانه کسب دارای امتیزات بسیاری است که دارنده آن ازآن امتیازات

 

بخوبی بهرمندخواهدشدبخشی ازاین امتیازات رادرمنونشان داده ایم

 

واردمنوشده وروی آن کلیک کنیدومشروح آنرا بخوانید