< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

تخفیف بهای برق مصرفی کارگاه

دارنده پروانه کسب تولیدی مشمول بهرمندی از تخفیف بهای برق مصرفی کارگاه خود میباشد

ادرات برق بموجب تبصره ذیل ماده 18 مقررات مربوطه مکلفند بهای برق مصرفی واحد های

 

تولیدی دارای پروانه کسب معتبر رابا نرخ مصوب که مبلغ آن بسیار پائین تراز نرخ معمول

 

میباشد محاسبه ودریافت نمایند

 

فاقدین پروانه کسب معتبر ازاین امتیاز بی بهره اند

 

اتحادیه صادر کننده پروانه کسب میباشد