< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

توصیه های ایمنی

اول ایمنی بعد کار

اول  ایمنی   بعد   کار

 

این جمله ایست که در همه کارگاهها بچشم میخورد. این یک شعار نیست بلکه قانون است

 

اگر بهردلیلی دریک کارگاه حادثه ای رخ دهد مسئولیت آن بدون چون وچرا بر عهده

 

کارفرما میباشد. ما این مواردرا در سه بخش جداگانه باشما درمیان میگذاریم. آنها را

 

بخوانید و در کارگاه خود بکار گیرید و     جدی    بگیرید