< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

شرایط اخذپروانه اشخاص حقوقی

شرایط و مدارک اخذ پروانه کسب اشخاص حقوقی

شرایط

 

 

یک     شخصیت شخص حقوقی درمراجع قانونی ثبت شده باشد

 

 

دو      دارای محل برای ایجاد کارگاه باشد

 

 ==========================================

مدارک لازم

 

 --------------------------------------------------------------------------

  

یک     معرفینامه مدیرعامل یا احدی از شرکا برای ذکر نام او در

 

 

                     پروانه کسب

 

 -------------------------------------------------------------------------

دو    شش قطعه عکس و کپی مدارک شخصی مدیرعامل یا شریک

 

 

معرفی شده

 

 -------------------------------------------------------------------------

سه    کپی اساسنامه شخص حقوقی

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

چهار  معرفی مباشر فنی درصورتی که مدیرعامل یا شخص معرفی

 

    شده مهارت فنی لازم را برای انجام کار نداشته باشد

 

 --------------------------------------------------------------------------

پنج   گواهی نداشتن بدهی قطعی شده مالیات

 

--------------------------------------------------------------------------

شش    مراجعه نماینده شخص حقوقی به اتحادیه برای تنظیم تقاضا

 

 

  و تعهدهای لازم و تسلیم مدارک فوق الذکر وصدور برگ بازرسی

 

 

برای بازدید ازمحل کارگاه توسط بازرس اتحادیه

 

 ==========================================