< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

هیات مدیره ها از1357 تا1390

هیات مدیره های اتحادیه ازسال 1357تا سال1390به تفکیک هر دوره انتخاباتی

 

---------------------------------------------------------------------------

 

دوره اول

 

 

 از اوائل سال 1358 تا اسفند 1359 بمدت دو سال

 

پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 اداره اموراتحادیه به تجویز

 

کمیته امورصنفی به دست هیات امنا مرکب از 10 نفر از اعضای

 

اتحادیه که در زمینه اجتماعی فعال بودند سپرده شد

 

ریاست هیات امنای اتحادیه دراین دوره بعهده آقای غلامعلی سلیمانلو

 

   و مدیریت امور اجرائی اتحادیه نیز بعهده آقای   اکبر حاتمی بود

 

سایر اعضای هیات امناء عبارت بودند از    حاج محمد علی محمدی

 

حاج آقا باقری شبستری   محمد علی شیرازی   حاج کاظم

 

با همت وتلاش این عزیزان دراین دوره   هفت  تشکل جنبی به نام

 

شورا     در اتحادیه شکل گرفت   هر شورا عهدار امور تخصصی

 

مربوط به رسته شغلی تحت پوشش خود بود  این شوراها عبارتنداز

 

  الف - شورای ماشین سازان  مرکب ازسازندگان انواع ماشین آلات

 

بریاست آقای   حسن صانعی

 

ب  - شورای قالب سازان مرکب از سازندگان انواع قالب

 

بریاست آقای  مهندس تندکار

 

ج - شورای   سری تراشان   مرب از سازاندگان انبوه انواع قطعه

 

        بصورت سری بریاست آقای    لواسانی

 

د - شورای  پمپ سازان  مرکب از شازندگان انواع پمپ های آب

 

بریاست آقای    مهندس ادیانی

 

ه - شورای   پرس کاران  مرکب از پرسکاران انواع فلزات

 

بریاست آقای   محمد علی شیرازی

 

و - شورای میل لنگ تراشان مرکب از میل لنگ تراشان وسرسیلندر

 

کاران بریاست  آقای    خاچیک موسی خانیان

 

ز - شورای بازسازی ونوسازی قطعات صنعتی و خودرو مرکب از

 

سازندگان انواع قطعات صنعتی وتعمیر کنندگان قطعات خودرو

 

بریاست آقای    سورن اسکندریان

 

از اقدامات برجسته و مهم دراین دوره تشکیل   شرکت تعاونی

 

برای تهیه وتوزیع مواد اولیه و ابزار های مورد نیاز اعضای

 

اتحادیه   بریاست   آقای    باقری شبستری   بود که درآن دوران

 

نقش مهمی در تهیه اقلام مورد نیاز اعضای اتحادیه ایفا کرد و

 

شوراهای فوق الذکر همکاری تنگاتنگی در این امر مهم با شرکت

 

تعاونی داشتند

 

دوره خدمت هیات امنای نامبرده در اواخر اسفند ماه 1359 تمام شد

 

--------------------------------------------------------------------------

 

دوره دوم

 

از اسفند 1359 تا اسفند سال 1368

 

 دراین دوره که انتخابات آن در اسفند ماه 1359 برگزار شد 15

 

از کاندیداتور های مربوطه بمدیریت اتحادیه انتخاب شدند وپس از

 

انجام انتخابات داخلی در حضور مقامات وزارت بازرگانی وقت

 

بسمت های مندرج زیر منصوب گشتند

 

اول هیات رئیسه

 

آقای سیروس حشمتی    بسمت   رئیس اتحادیه

 

آقای حسن صانعی   بسمت     معاونت  اجرائی

 

آقای  محمد اشکبوس   بسمت    معاونت فنی

 

آقای  محمد ابراهیم محراب بیگی  بسمت   خزانه دار

 

آقای  رحمت اله لواسانی       بسمت      بازرس

 

سایر مدیران اتحادیه بعنوان اعضای هیات مدیره دراین دوره

 

آقای محمد ابراهیم لعل گودرزی     آقای رحمت اله لواسانی

 

آقای   شاه اسماعیلی            آقای  سید حسن میر حیدری

 

آقای      محرابی                 آقای      سورن اسکندریان

    

آقای      ع

 

آقای سیروس حشمتی رئیس اتحادیه از ابتدای سال 1363 از

 

حضور در اتحادیه خود داری نمود و در نتیجه اداره اتحادیه با

 

ریاست آقای حسن صانعی تا پایان دوره بمدت پنج سال ادامه

 

یافت   سایر مدیران اتحادیه در همان پستهای قبلی خود باقی

 

ماندند

 

اولین اقدام مهمی که در این دوره صورت گرفت انتشار مجله

 

صنعتگر با مدیریت آقای   شاه اسماعیلی     در سال 1362

 

 

بود که رل مهمی در اطلاع رسانی وآموزش و نشراخبار اتحادیه

 

بعهده داشت که در 5000 نسخه چاپ وبطور رایگان به آدرس

 

اعضای اتحادیه ارسال میگردید

 

دومین اقدام مفید خریداری یک قطعه زمین در مجاورت اتحادیه به

 

مساحت 200 متر و تجمیع آن با ملک اتحادیه در سال 1363بود

 

سومین اقدام تخریب بنای قدیمی اتحادیه و ایجاد ساختمان جدید 

 

بجای آن در سال 1364 شامل  زیرزمین   پیلوت   و دو طبقه اداری

 

 بود که ظرف دو سال به بهره برداری رسید و از سال 1366  تا 

 

کنون مورد استفاده قرار گرفته است

 

 

 آقای سیروس حشمتی

آقای حسن صانعی

 آقای محمد اشکبوش  

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------