< به وب سایت اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش خوش آمدید. >
منوی اصلی
تصویر روز

ماشین سازی

تراشکاران سازنده انواع ماشین آلات صنعتی

 

1    -  حسن صانعی نیا

                      

2    -  محمد اشکبوس   

 

3    -  قاسم مهر نیا        

 

4    -  حسین غفوری

 

5    - درویش علی مفاخری 

 

6    - نبی اله ملوکانه


 7    -   احمد امرالهی

 

 8    - موسی آبراها میان

                  

9    -  مسعود پاکدل

 

 10   - منوچهر قربانعلی

 

 11   -   محمد قنبری براهان

 

12   -  آقاهایگاز نظریان

 

13   -  مهرداد منصور گرگانی 

 

14   -  رضا خانی خوی آباد

 

15   -  علی برادران کاظم زاده